EcoGenerator Partnerem Głównym Memoriału Wiesława Maniaka

EcoGenerator – generujemy dobrą energię!

EcoGenerator jest zakładem unieszkodliwiania odpadów, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Krótko mówiąc to elektrociepłownia, w której paliwem są odpady a także jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów.

2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów, które dotarły dzięki około 14 tys. dostaw.

Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

W 2022 roku ZUO uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem jest zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. I tak od 2023 roku m.in. lampy uliczne i sygnalizacje świetlne w całym Szczecinie świecą dzięki odpadom. To pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku.

Więcej na temat EcoGeneratora można przeczytać na www.ecogenerator.eu oraz na Facebooku  i Instagramie.

Scroll to Top